Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

DOWNLOAD YOUTUBE MP4.

Tokyo Ghoul:re ตอนที่ 1 Bone


คลิปนี้เป็นการบรรยายคลิปแรก อาจจะบรรยายได้ไม่ดีหรือคุณภาพเสียงยังไม่ดี ยังไงก็ขอให้ชมอย่างสนุกๆนะครับเดียวจะทำออกมาทีละตอน

http://hmongbuy.net/video/vOwdpec_fxk